19.06 2023

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

19.06 2023

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

17.01 2022

Zasady monitoringu i windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

01.11 2021

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

12.07 2021

Regulamin dot. rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali

26.02 2020

Zasady Polityki Rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

03.12 2019

Regulamin przetargów na lokale odzyskane przez spółdzielnię w celu zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności tych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” w Warszawie

03.12 2019

Regulamin najmu pomieszczeń wchodzących w skład części wspólnych budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

24.09 2019

Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” w Warszawie

04.05 2018

Regulamin porządku domowego

04.05 2018

Regulamin najmu i korzystania z miejsc postojowych i parkingowych na parkingach niestrzeżonych znajdujących się w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ksawerów” w Warszawie

04.05 2018

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”