20.02 2024

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali (GZM) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

20.02 2024

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

19.06 2023

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

19.06 2023

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

17.01 2022

Zasady monitoringu i windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

01.11 2021

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

26.02 2020

Zasady Polityki Rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

03.12 2019

Regulamin przetargów na lokale odzyskane przez spółdzielnię w celu zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności tych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” w Warszawie

03.12 2019

Regulamin najmu pomieszczeń wchodzących w skład części wspólnych budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

04.05 2018

Regulamin porządku domowego

04.05 2018

Regulamin najmu i korzystania z miejsc postojowych i parkingowych na parkingach niestrzeżonych znajdujących się w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ksawerów” w Warszawie

04.05 2018

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”