Zarząd

Zgodnie z § 42 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” przyjętego Uchwałą Nr 11/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” z dnia 25 listopada 2018 r. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.