19.06 2023

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” zawierający zmiany przyjęte Uchwałą nr 9/2023 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2023 r.