24.10 2022

Regulamin Rady Nadzorczej

24.10 2022

Regulamin Walnego Zgromadzenia

17.01 2022

Zasady monitoringu i windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

04.11 2021

Regulamin wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

01.11 2021

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” w Warszawie

24.08 2021

Zgłoszenie remontu w lokalu

12.07 2021

Regulamin dot. rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali

26.02 2020

Zasady Polityki Rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

03.12 2019

Regulamin przetargów na lokale odzyskane przez spółdzielnię w celu zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności tych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” w Warszawie

03.12 2019

Regulamin najmu pomieszczeń wchodzących w skład części wspólnych budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

11.10 2019

Wniosek o najem miejsca parkingowego

24.09 2019

Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” w Warszawie