30.10 2023

Wniosek o najem miejsca parkingowego

02.10 2023

Wniosek o wydanie zaświadczenia

19.06 2023

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

19.06 2023

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” zawierający zmiany przyjęte Uchwałą nr 9/2023 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2023 r.

19.06 2023

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

17.01 2022

Zasady monitoringu i windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

01.11 2021

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

24.08 2021

Zgłoszenie remontu w lokalu

12.07 2021

Regulamin dot. rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali

26.02 2020

Zasady Polityki Rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

03.12 2019

Regulamin przetargów na lokale odzyskane przez spółdzielnię w celu zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności tych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” w Warszawie

03.12 2019

Regulamin najmu pomieszczeń wchodzących w skład części wspólnych budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”