Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 36 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” przyjętego Uchwałą Nr 11/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” z dnia 25 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółdzielni oraz kontroluje na bieżąco prace Zarządu.