Kontakt

Telefony do kontaktu w przypadku awarii
Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej "Ksawerów"
al. Niepodległości 43, 02-653 Warszawa
tel.: 22 843 25 17, 22 853 56 51
Sekretariat
sekretariat@smksawerow.pl
tel. wew. 1
Zarząd
zarzad@smksawerow.pl
godziny obsługi interesantów
poniedziałek
czwartek
tel. wew. 1


13:00-17:00
9:00-11:00
Rada Nadzorcza
rada.nadzorcza@smksawerow.pl
Administrator:
administracja@smksawerow.pl
godziny obsługi interesantów
poniedziałek
wtorek, środa, czwartek
piątek
tel. wew. 3
(pok. 5)

13:00-18:00
8:00-12:00
bez obsługi interesantów
Kontakt do gospodarzy
Dział Rozrachunku Lokali (czynsze)
czynsze@smksawerow.pl
godziny obsługi interesantów
poniedziałek
czwartek
tel. wew. 2
(pok. 7)

13:00-17:00
9:00-13:00
Dział Księgowo-Finansowy
ksiegowosc@smksawerow.pl
godziny obsługi interesantów
poniedziałek
czwartek
tel. wew. 5 (pok. 4)


13:00-17:00
9:00-13:00
Dział Członkowsko-Lokalowy
czlonkowski@smksawerow.pl
godziny obsługi interesantów
poniedziałek
czwartek
tel. wew. 4 (pok. nr 6)


13:00-17:00
9:00-13:00