ul. Okęcka 10 – remont piwnic

Przed remontem

Po remoncie

Informacja