Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” w Warszawie