Regulamin najmu i korzystania z miejsc postojowych i parkingowych na parkingach niestrzeżonych znajdujących się w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ksawerów” w Warszawie