Regulamin najmu pomieszczeń wchodzących w skład części wspólnych budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”