Regulamin dot. rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali