O nas

W lipcu 1957 roku powstała Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant”, zaś w grudniu 1959 roku nastąpiła zmiana nazwy na M.S.M. „Budowlani”, a po niespełna ośmiu latach utworzono S.M „Mokotów”.

W tej to Spółdzielni powstaje w latach 1961 – 1970 osiedle „Ksawerów”. Członkowie tego osiedla w dniu 14 marca 1991 roku na zebraniu członków SM „Mokotów” utworzyli grupę inicjującą, która postanowiła z osiedla wyłonić własną Spółdzielnię Mieszkaniową o nazwie „KSAWERÓW”.

I tak oto w dniu 29 kwietnia 1991 roku inicjatorzy, powołując do życia S.M „Ksawerów”, stworzyli roboczy egzemplarz przyszłego Statutu.

Następnie 10 maja tego roku spotkali się już jako członkowie Rady Nadzorczej i ustalili, iż 29 maja 1991 roku odbędzie się I Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni.

2 sierpnia 1991 roku wystąpili z wnioskiem do sądu o rejestrację S.M „KSAWERÓW”.

Od tej chwili, aż do dnia dzisiejszego, Spółdzielnia funkcjonuje jako samodzielna jednostka w m.st. Warszawa przy ulicy Aleje Niepodległości 43.

Powstanie i rozwój S.M „Ksawerów zawdzięczamy w znacznej mierze poświęceniu i determinacji nieżyjących już mieszkańców z grupy inicjującej oraz pierwszemu Prezesowi. Między innymi warto wspomnieć o Panach: Kazimierzu Maj i Marianie Jenć oraz Prezesie Panu Stanisławie Ferencu.

W zasobach naszej Spółdzielni znajduje się piętnaście budynków, posadowionych przy ulicach: Ksawerów, Okęcka, Modzelewskiego oraz Al. Niepodległości. W ich składzie znajdują się 1073 mieszkania.