Zwołanie Zebrania Mieszkańców 18.05.2023 r. godz. 16:30