Zwołanie Zebrania Mieszkańców 17.05.2023 r. godz. 16:00