Zawiadomienie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia