Podatek od części wspólnych nieruchomości

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, iż stosownie do treści Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. znowelizowanej Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.1492) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Oznacza to, iż począwszy od 1 stycznia 2016 r. przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność oraz udział w nieruchomości na której budynek jest posadowiony, ale również udział w powierzchni części wspólnej budynku, w którym przedmiotowy lokal się znajduje.

Ponadto informujemy, iż w zakresie lokali objętych odrębną własnością (w tym ułamkowych części lokali objętych odrębną własnością, z którymi wiąże się prawo do korzystania z miejsc postojowych) obowiązek deklaracji oraz aktualizacji w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz uiszczenie przedmiotowych świadczeń spoczywa na właścicielach tychże lokali.

W celu wyliczenia podatku od części wspólnych budynku każdy z właścicieli nieruchomości powinien złożyć formularz IN-18 w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27).

POWIERZCHNIE części wspólnych nieruchomości SM Ksawerów do opodatkowania

Przykład wyliczenia powierzchni do opodatkowania

N-18 – Formularz-do-podatku-od-części-wspólnych