Pismo Krajowej Rady Spółdzielczej z prośbą o wsparcie ukraińsko-polskiej Spółdzielni Pracy KOOPERATYWA RAZEM