Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na renowacje – malowanie elewacji wraz z remontem płyt loggii w budynkach przy ul. Okęckiej 8 i 10 w zasobach S. M. „Ksawerów”