Ogłoszenie o obniżce wysokości opłat za zimną wodę i odprowadzanie ścieków