Niepodległości 32/34 – zakończenie prac związanych z wymianą dźwigu w klatce II