Modzelewskiego 94 – oznakowanie miejsc postojowych oraz montaż bramy przesuwnej