Informujemy, iż dostęp do danych finansowych lokalu możliwy jest poprzez zalogowanie w zakładce E-Bok na stronie internetowej Spółdzielni.