Informacje o obowiązku sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej