Informacja m.st. Warszawy na temat przekształcenia