Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego