Odbiór nieczystości – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania