Zwołanie Zebrania Mieszkańców 15.05.2023 r. godz. 20:00