Zwołanie Zebrania Mieszkańców 15.05.2023 r. godz. 16:00