16.03.2020. Ważny komunikat rozpowszechniania się zagrożenia

16.03.2020. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w
trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, a przede wszystkim bezpieczeństwo osób starszych, które są
najbardziej narażone w przypadku kontaktu z koronawirusem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ksawerów” uprzejmie informuje, iż w celu ograniczenia ryzyka rozpowszechniania się zagrożenia
zastosował się do apeli Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i skierował wszystkich
pracowników biura Spółdzielni na zaległe urlopy wypoczynkowe.