ul. Okęcka 8 – wykonanie projektu nowej instalacji centralnego ogrzewania