Rada Nadzorcza S.M.”Ksawerów” zaprasza na dyżury dla mieszkańców pełnione przez członków Rady Nadzorczej