Podziękowania dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” za udział w pisemnym głosowaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 22 września 2022 r.