Ogłoszenie o zebraniu mieszkańców budynku Al. Niepodległości 67