Informacja o godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie od 1 do 5 maja bieżącego roku